แนะนำการเล่นคาสิโนแบบใจเย็น สนุกกับผลบอลออนไลน์

รวมทริกการเล่นคาสิโนออนไลน์ ข่าวสารฟุตบอลทุกๆลีกน่ารู้

เล่นคาสิโนออนไลน์

ถ้าการเล่นเดิมพันในคาสิโนส่งผลเสีย ทำไมทุกๆประเทศไม่สั่งห้ามเล่นเดิมพัน

สิ่งที่เรามักคุ้นเคยกันดีเกี่ยวกับ การเล่นเดิมพัน ก็คือ เสียงบอกเล่าถึงผลเสียในทางลบต่างๆ และบางทีก็ได้รับรู้กันมาในลักษณะข่าวสารที่ออกมาในทางลบ เช่น ข่าวการลักขโมย ข่าวการปล้นจี้ อันเกิดการเล่นเดิมพัน หรือการติดการพนัน แต่กระนั้นในหลายๆประเทศก็ยังคงมีการอนุญาตให้เล่นเดิมพันกันอย่างเสรี มีการให้เปิดบ่อนคาสิโนแบบถูกกฎหมาย บางประเทศเปิดกันเป็นแหล่งใหญ่โต เป็นจุดขายของประเทศสำหรับดึงดูดนักท่องเที่ยวเลยทีเดียว และก็ประสบความสำเร็จดึงนักท่องเที่ยว ดึงเงินเข้าประเทศปีๆนึงมากมาย

นั่นด้วยเพราะ การเล่นเดิมพันมันหาใช่มีแต่ผลเสียอย่างเดียว ประโยชน์จากมันมี และถึงแม้มันจะมีผลเสีย แต่ผลเสียอันเกิดขึ้นก็เป็นลักษณะของผลเสียที่เกิดได้จากสิ่งอื่นๆเช่นเดียวกัน คือไม่ได้เกิดจากการเล่นเดิมพันโดยตรง ตัวอย่างเช่น ปัญหา การลักขโมยหากว่าจะโทษที่การเล่นเดิมพันเป็นต้นเหตุ นั่นหมายถึงว่าคนที่เล่นเดิมพันก็ต้องกลายเป็นคนลักขโมย หากแต่ต้นเหตุที่แท้จริงของมันก็คือ การเล่นโดยไม่รู้จักความพอดี และเล่นโดยไม่ประเมินเงินที่ตนเองมี จึงก่อให้เกิดปัญหารายจ่าย แล้วเลือกที่จะแก้ปัญหาแบบผิดๆ จะเรียกว่าปัญหาอยู่ที่ประสิทธิภาพในการคิดถึงเหตุผล ความเหมาะสมของแต่ละคนก็ได้ ซึ่งในรายของคนที่เล่นแบบพอเหมาะ เล่นแบบรู้จักตนเองว่าควรเล่นเท่าไหน นั่นแน่นอนจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเลย ฉะนั้นมันจึงไม่มีประโยชน์ที่ทุกๆประเทศเขาจะสั่งห้ามการเล่นเดิมพัน

อีกทั้งการสั่งห้ามการเล่นเดิมพัน อาจทำให้เกิดปัญหาหนักขึ้นด้วย เช่น ปัญหาลักลอบกันเล่น ปัญหาการสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มคนบางกลุ่ม เป็นต้น แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น จึงควรเป็นการให้ความรู้ให้ความใจที่ถูกต้อง เป็นการแนะนำถึงผลได้ ผลเสียจากการเล่นเดิมพัน เพื่อให้ทุกๆคนสามารคิดตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิว่าตนเองควรเล่นหรือไม่ควรที่จะเล่นเดิมพัน หรือถ้าอยากเล่นควรเล่นแบบไหนจึงจะไม่เกิดผลเสีย