Archive by Author

สิ่งที่ต้องคำนึงถึง เพื่อการเล่นคาสิโนต่างประเทศอย่างราบรื่น

ในการเดินทางไปเล่น คาสิโน ต่างประเทศ สิ่งนึงที่สำคัญมากๆก็คือ เรื่องของความสะดวกสบายของที่พัก ซึ่งสะดวกสบายในที่นี้ นั้นไม่ได้หมายถึง เรื่องของห้องนอนสะอาด อาหารพร้อม เท่านั้นนะครับ แต่ผมหมายรวมถึงความสะดวก สบาย เพียบพร้อมในทุกๆด้าน ให้เสมือนว่าเป็นการเล่นคาสิโนที่อยู่บ้านของตนเองเลยน่ะครับ ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายในเรื่องของการเดินทาง การติดต่อ สื่อสาร ทั้งสัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต ก็ต้องมีไว้คอยบริการพร้อมสรรพ แล้วก็ห้องพักของทางคาสิโนนั้นก็ต้องมีอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการทำงานด้วยครับ